Speelvoorzieningen

Uit de enquête van vorig jaar onder de wijkbewoners is naar voren gekomen dat er behoefte is aan speelmogelijkheden voor kinderen. Als buurtcomité hebben wij dat opgepakt en we zijn nu zo ver dat er een zestal speelvoorzieningen geplaatst kunnen gaan worden.

De speelvoorzieningen, die zijn uitgezocht, bestaan uit natuurlijke materialen en passen in het beeld van het park. Verder past het als een ontmoetingsplek in het park goed bij onze doelstellingen.

Omdat het in de huidige omstandigheden niet mogelijk is om een informatiebijeenkomst te houden, willen wij op dinsdag 7 december van 20.00 tot 20.30 uur online een presentatie geven over de plannen. Hier is ruim de gelegenheid tot het stellen van vragen en reacties. Via https://meet.jit.si/oosterpark kunt u hierop inloggen. Deze link werkt het beste in Google Chrome.

Zoals bij alle activiteiten van het buurtcomité zijn wij financieel afhankelijk van de gemeente, externe sponsors en van u. De vraag aan u is dan ook of u als wijkbewoner deze speelvoorzieningen wilt meehelpen financieren?

Heeft u een bedrijf dan sturen we u apart een uitnodiging om dit project mede te sponsoren. Indien u als bedrijf geen bericht van ons ontvangt wilt u dan via de onderstaande opties doneren?

Het bankrekeningnummer van Stichting Buurtcomité Oosterpark waar u uw donatie naar over kunt maken is: NL34RABO 0314 6867 46. Ook kunt u via deze QR-code geld doneren naar dezelfde rekening.