Over Stichting Buurtcomité Oosterpark

De Stichting Buurtcomité Oosterpark zet zich in voor het herstel van het Rijksmonument Oosterpark en de verbetering van de leefomgeving van het Oosterpark.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Harte Ebels
Secretaris: Elisa Hoekstra
Penningmeesteres: Truus Groeneveld
Bestuurslid: Irene Terpstra
Bestuurslid: Wim Rozema
Bestuurslid: Robert Roossien
Bestuurslid: Rianne Bos

Het buurtcomité, van links naar rechts: Rianne Bos, Robert Roossien, Harte Ebels, Truus Groeneveld, Wim Rozema, Irene Terpstra en Elisa Hoekstra.

Algemene gegevens

Naam van de instelling: Stichting Buurtcomité Oosterpark
RSIN/fiscaal nummer: 859706102
Contactgegevens: H.Ebels, Burg. Bartelstraat 16, 9601CN, Hoogezand
Doelstelling: Het herstellen van het Rijksmonument Oosterpark door het uitvoeren van het herstelplan zoals omschreven in het document van Arcadis van mei 2016 en het vergroten van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk Oosterpark.
Beleidsplan: Is hier op de site te vinden.
Beloningsbeleid: Bestuurders ontvangen geen beloning.

Financiële verantwoording

Toelichting baten en lasten 2021

Van de gemeente is € 3000,-subsidie ontvangen .
De grootste uitgave was aan Het Tuintheater. Omdat de maatregelen rond corona versoepeld werden hebben we voor aanvang van het toneelstuk “de Aanzoek “met de bezoekers geproost op een mooi weerzien. De totale kosten voor het stuk door stichting Gregory in rekening gebracht waren € 490,50. De vrijwillige bijdrage heeft € 185,- opgebracht. De catering bedroeg € 66,45.

In mei en in oktober is de plantenbak op het middenstuk van de strook groen langs de middenas gevuld met planten. Totale kosten € 132,23.

De relatiegeschenken bedragen € 81,-. Dit betreft boeketten bloemen voor twee afscheid nemende bestuursleden, te weten Ans Ebels en Astrid Boekholdt. Ook kreeg Astrid een boeket bloemen voor
de feestelijkheden rondom het uitreiken van een lintje.

De bestuurskosten zijn kosten die gemaakt zijn i.v.m. het vergaderen in de Tibbe.

Er zijn stickers gekocht voor de borden van de whatsapp buurtpreventie.
Het positief resultaat in 2021 is € 2119,45

Op 31-12-202`is er een positief banksaldo van € 5727,96

Hoogezand, 1 maart 2022.