Over Stichting Buurtcomité Oosterpark

De Stichting Buurtcomité Oosterpark is in 2014 opgericht voor het herstel van het Rijksmonument Oosterpark. Nu 10 jaar verder is het buurtcomité een volwaardige bewonersorganisatie, die zich inzet voor de leefomgeving, de saamhorigheid en de veiligheid van de buurt.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Harte Ebels
Secretaris: Elisa Hoekstra
Penningmeesteres: Truus Groeneveld
Bestuurslid: Irene Terpstra
Bestuurslid: Rianne Bos
Bestuurslid: Jandirk Albers

Algemene gegevens

Naam van de instelling: Stichting Buurtcomité Oosterpark
RSIN/fiscaal nummer: 859706102
Kamer van Koophandelnummer: 73907170
Contactgegevens: hs.oosterpark@gmail.com
Doelstelling: Het herstellen van het Rijksmonument Oosterpark door het uitvoeren van het herstelplan zoals omschreven in het document van Arcadis van mei 2016 en het vergroten van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk Oosterpark.
Beleidsplan: Is hier op de site te vinden.
Beloningsbeleid: Bestuurders ontvangen geen beloning.

Financiële verantwoording


Toelichting baten en lasten 2022
Van de gemeente is € 3500,- subsidie ontvangen.
Er zijn vier evenementen georganiseerd: het kinderfestival, deelname aan de Open Monumentendag, een bierproeverij en de Oudejaarsborrel. De totale kosten van deze activiteiten zijn onder aftrek van de bijdragen van de deelnemers en teruggave wegens teveel betaald aan de bierista € 1661,93. In mei en in december is de plantenbak op het middenstuk van de strook groen langs de middenas gevuld met seizoen planten, totale kosten € 173,46. De relatiegeschenken bedragen € 218,91. Er zijn meerdere aanleidingen geweest om bloemen of een andere vorm van attentie te sturen, zoals ziekte van een bestuurslid, 60-jarig huwelijk van een bestuurslid, een attentie voor het maken van een nieuw logo voor de herkenbaarheid van het buurtcomité aan mw. R. Prins.

De kosten aan kantoorbenodigdheden en pr. bestaan voor het grootste deel uit de aanschaf van een party speaker en aan inktcartridges voor de komende vijf jaar. Omdat er een bord met het hondenbeleid is ontvreemd in het park , zijn er twee nieuw
borden gekocht voor € 153,72. Een is herplaatst en de andere is in reserve.

Het positief resultaat in 2022 is € 856,30 Op 31-12-2022 is er een positief banksaldo van € 6584,26

Hoogezand, 14 februari 2023.