Over Stichting Buurtcomité Oosterpark

De Stichting Buurtcomité Oosterpark zet zich in voor het herstel van het Rijksmonument Oosterpark en de verbetering van de leefomgeving van het Oosterpark.

Het buurtcomité, van links naar rechts: Elzo de Visser, Robert Roossien, Wim Rozema, Ans Ebels, Irene Terpstra, Harte Ebels en Astrid Boekholt.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Harte Ebels
Secretaris: Astrid Boekholt
Penningmeester: Ans Ebels
Bestuurslid en vice-voorzitter: Elzo de Visser
Bestuurslid: Irene Terpstra
Bestuurslid: Wim Rozema
Bestuurslid: Robert Roossien

Algemene gegevens

Naam van de instelling: Stichting Buurtcomité Oosterpark
RSIN/fiscaal nummer: 859706102
Contactgegevens: H.Ebels, Burg. Bartelstraat 16, 9601CN, Hoogezand
Doelstelling: Het herstellen van het Rijksmonument Oosterpark door het uitvoeren van het herstelplan zoals omschreven in het document van Arcadis van mei 2016 en het vergroten van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk Oosterpark.
Beleidsplan: Is hier op de site te vinden.
Beloningsbeleid: Bestuurders ontvangen geen beloning.

Financiële verantwoording

Toelichting baten en lasten 2019.

De Stichting Buurtcomité Oosterpark is opgericht op 30-01-2019. De Raborekening van de stichting in oprichting is overgenomen door de Stichting. Omdat er in januari geen inkomsten en nauwelijks uitgaven waren is er voor gekozen om het boekjaar van 01-01 t/m 31-12-2019
te laten lopen.

Door de ondersteuning van de Midden-Groningse Uitdaging waren er geen notariskosten voor het oprichten van de Stichting. Voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is €50,- betaald.
Van de gemeente is € 3.000,- begrotingssubsidie ontvangen. Aan de gemeente is € 1.000,- overgemaakt als bijdrage voor de uitbreiding van deparkeerplaatsen bij het station in de wijk.

De buurtbarbecue laat met een gering negatief resultaat van iets minder dan € 60,- zien. De Tocht om de Noord door het Oosterpark leverde naast de mooie dag ook een gering positief resultaat op van bijna € 100,-.
In 2019 is boekje Oosterpark het moet beter afgerond. De kosten in 2019 hebben € 824,05 bedragen. Voor het maken van het boekje hebben we eerder subsidie ontvangen. Aan bestuurskosten is in 2019 € 475,79 uitgegeven. Er was een bestuursvergadering met een feestelijk tintje ter ere van het 5-jarig bestaan van het Buutcomité.

Het positief resultaat in 2019 is € 607,12. Op 31-12-2019 is er een positief rekeningsaldo van € 1923,28.