Jaarplan 2023 Buurtcomité

De afgelopen jaren hebben we door corona allerlei beperkingen gehad. Voor 2023 gaan we ervan uit, dat er geen problemen meer ontstaan en dat we het jaarplan volledig kunnen uitvoeren.

Ons jaarplan hebben we de voorgaande jaren opgezet met als leidraad ons eerdere beleid en de gegevens uit de enquête van 2020. We zetten ons ingezette beleid voort, maar voor 2023 willen we  nieuwe enquête organiseren met als doel meer kennis van wat de bewoners de komende jaren van ons verwachten.

In het 5 sporenplan stond steeds de realisatie van het herstelplan van het centrale deel van het Oosterpark op de eerste plaats. De afgelopen jaren had dit onze prioriteit. Nu het herstelplan in de laatste fases komt gaan we in 2023 de eerste prioriteit aan dit doel uit het jaarplan loslaten. De leefbaarheid, de saamhorigheid en de veiligheid in de wijk worden voor ons belangrijker.

 5 Hoofddoelen

In de afgelopen jaren is een jaarplan opgezet op basis van 5 sporen. Dit beleid zetten we in 2023 voort met die 5 hoofddoelen in ons beleidsplan. De resultaten van de enquête uit 2020 zijn heel goed in te passen in deze thema’s.

 Doel 1. De uitvoering van het herstelplan voor het Oosterpark

In 2023 wordt de 5e fase van het herstelplan voor het monumentale deel van het park uitgevoerd. Voor het plantsoen Kerslaan-Nutsstraat zal in 2023 een plan worden gemaakt. Met de gemeente is er goed contact. We zijn alert op het nakomen van afspraken en de afstemming van zaken bij de gemeente.

Acties:

     Overleg met de gemeente over het beheer van de wijk.

     Een jaarlijkse schouw met de gemeente in het voorjaar.

     Overleg met de gemeente in de voorbereiding van fase 5 van het herstelplan.

     Communicatie naar de bewoners over fase 5 van het herstelplan.

     Overleg met de gemeente en aanwonenden over de nieuwe beplanting van het plantsoen Kerslaan-Nutsstraat.

     Overleg met externe deskundigen. B.v. de tuinarchitect of een groendeskundige.

 Doel 2. Het vergroten van de veiligheid in de wijk

Het gevoel van onveiligheid in de wijk betreft vooral de overlast vanuit de verpauperde panden en door onveiligheid van het verkeer. Met de Boa’s en de wijkagenten zijn in 2022 goede afspraken gemaakt.

Acties:

     Het voorkomen van de drugsoverlast en het dealen in de wijk. Veel van de overlast komt door de uitstraling van de panden van huisjesmelkers in de wijk.

     Rond de verpauperde panden zijn bewoners actief richting de gemeente. Wij ondersteunen deze bewoners.

     Het terugdringen van de overlast van hangjongeren. De omgeving van het station en de bankjes in het park hebben onze aandacht.

     Overleg met de wijkagent en de Boa’s.

     Aansluiting zoeken bij de inzet van de gemeente in het project veiligheid van de gemeente.

     Bij klachten gaan we deze melden richting te gemeente en wij adviseren de wijkbewoners om dit ook zoveel mogelijk de doen in de Fixi-app op de website van de gemeente.

     Het actueel houden van de WABP Whatsapp buurtpreventie.

Doel 3. Het verminderen van kleinere en grotere ergernissen.

Eind 2022 hebben we na het overleg met de Boa’s alle wijkbewoners geïnformeerd over de meldpunten voor overlast en de Fixi-app van de gemeente. Ook met de gemeente zelf is er overleg geweest. Op papier is daarmee alles redelijk geregeld, maar daarmee zijn we er zeker niet. Er is blijvend aandacht nodig om de ergernissen op te lossen. Zo zullen we de boodschap naar de bewoners moeten blijven herhalen en is er richting de gemeente soms wat druk nodig.

De overlast door hondenpoep is niet opgelost in het gesprek met de Boa’s. De Boa’s kunnen de hondenbezitters aanspreken op het niet nakomen van de regels, maar gaan nog geen mensen bekeuren. Wel zijn er steeds meer hondenbezitters, die de poep meenemen.

De ganzen in het park zijn voor heel veel overlast gaan zorgen. Mogelijk is het park door de openheid aantrekkelijker geworden voor ganzen.

Voor het station en omgeving is begin 2021 een projectplan gemaakt door de betrokken partijen; Gemeente, Provincie, ProRail, NS-Vastgoed en het Buurtcomité. Daarna is bij de gemeente de aandacht verslapt. In 2023 zal er inzet nodig zijn voor dit verpauperde deel van de wijk.

Acties:

     In voorkomende gevallen overleg met de wijkbeheerder, de wijkagent en de Boa’s.

     In onze nieuwsbrieven de bewoners blijven attenderen op de meldpunten, bij de gemeente, de politie, de Boa’s en het sociale team.

     De overlast door ganzen in het park terugdringen.

     Overlast vanuit de verpauperde panden voorkomen. Wij ondersteunen de bewoners, die zich hiervoor inzetten en nemen zelf indien nodig ook actie.

     Wij hebben overleg in de projectgroep over het station en omgeving en nemen ook zelf initiatieven om hier mee verder te gaan.

     Wij houden de WABP beschikbaar voor bewoners.

 Doel 4. Vergroten van leefbaarheid en saamhorigheid in de buurt.

Wij zijn alert op mogelijkheden om de saamhorigheid in de wijk te bevorderen en zullen wij ons daarvoor inzetten. Wij onderzoeken of we een buurtclubje voor ouderen kunnen oprichten.

Voor de gewenste activiteiten in de wijk putten uit de ervaringen van 2022 en de input van de enquête uit 2020. Niet alles is altijd haalbaar voor ons en b.v. een fair zal in 2023 lastig zijn.

In een eerste uitwerking denken we voor 2023 aan een muziekevenement in het park, een wijnproeverij, een bootcamp, een kinderfestival, een buurbarbecue en een oudejaarsborrel.

In 2023 blijven we ons inzetten om een speelvoorziening in de wijk te realiseren.

     Wij ondersteunen initiatieven voor de aanleg van speeltoestellen. Binnen de begrenzing van het rijksmonument moeten speeltoestellen wel voldoen aan een goede inpasbaarheid.

     Wij gaan in 2023 meerdere buurtactiviteiten realiseren. Voor de uitvoering van deze activiteiten gaan wij vrijwilligers werven. Voor een bijdrage -naast eigen bijdragen van deelnemers- in de kosten zoeken we indien nodig actief naar sponsoren.

     Voor 2023 maken we een activiteitenkalender.

 Doel 5. Een goede organisatie en communicatie.

Ons bestuur is met de taakverdeling, die we nu hebben, goed op orde. De vacature, die is ontstaan door het vertrek van Wim Rozema, gaan we in 2023 invullen. We blijven wel zoeken naar potentiële bestuursleden en vrijwilligers.

De communicatie naar de bewoners heeft continu aandacht nodig. Niet alles wordt zo gelezen als wij denken en zouden wensen. Wij blijven ons inzetten voor de communicatie naar de 25-30% van de bewoners, die niet reageren op verzoeken om te worden opgenomen is ons mailbestand.

Acties:

     Wij houden de website en de facebookpagina actueel.

     Wij nodigen bewoners uit voor een buurtbijeenkomst bij actuele onderwerpen.

     Wij brengen nieuwsbrieven uit, die per email wordt verspreid naar 180 adressen.

     Minimaal 1 keer per jaar zullen we een papieren nieuwsbrief bezorgen bij de bewoners, die niet in ons mailbestand zitten.

     Bewoners zonder mailadres krijgen alle informatie op papier.

     Actueel nieuws, dat niet kan wachten op een nieuwsbrief, sturen we zo snel mogelijk naar alle mailadressen. Dit kan ook per straat.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.