Categoriearchief: Documenten

Jaarplan 2021

STICHTING BUURTCOMITÉ OOSTERPARK

Vorig jaar hebben wij een jaarplan gemaakt met als basis de informatie uit de in dat jaar gehouden enquête in de wijk. Door de coronacrisis zijn veel zaken opgeschoven of uitgesteld. Ook uit de ervaringen van de lopende zaken komt de informatie dat de uitkomsten de enquête nog representatief zijn. Een aantal plannen loopt ook door in 2021.

In het 5 sporenplan is de realisatie het herstelplan van het centrale deel van het Oosterpark onze eerste prioriteit. Uit de enquête komt verder dat er genoeg is om ons voor in te zetten. We willen graag dat buurtbewoners zien dat er op allerlei gebied concreet wat gebeurt in onze wijk. Niet alleen het park in al haar glorie herstellen, maar ook de leefbaarheid, de saamhorigheid en de veiligheid in de buurt verbeteren

Lees verder Jaarplan 2021

Jaarplan 2020

STICHTING BUURTCOMITÉ OOSTERPARK

In januari 2020 hebben wij een enquête uitgezet in de wijk. Met deze enquête willen we onderzoeken wat de bewoners van belang vinden om ons voor in te zetten en hoe er wordt gedacht over de grote ingrepen in het monumentale deel van het park. De respons op de enquête is hoog en in de eerste concepten van dit jaarplan zijn de resultaten verwerkt.

Lees verder Jaarplan 2020