We maken het Oosterpark weer wat fleuriger

Beste bewoners van het Oosterpark.

Het planten van de eenjarigen was afgelopen zaterdag een succes. We hadden er gelukkig toch nog mooi weer bij en het was vooral een gezellige ochtend. Het Oosterpark is eindelijk weer eens wat opgefleurd.

Ondanks afzeggingen vanwege andere verplichtingen waren we met 15 vrijwilligers. De betrokkenheid en de belangstelling om iets in het Oosterpark te gaan doen is dus groot en dat hebben we als heel positief ervaren. Het ook een basis om op verder te kunnen bouwen. In de HS van woensdag stond al een artikel en bij dit artikel voegen we nog een paar foto’s van zaterdag toe.

Voor het vervolg kregen we deze week een mail van de gemeente met daarin een planningsvoorstel. De gemeente is nog bezig met het uitwerken van het beplantingsplan voor het park. Het uitgangspunt hiervoor is het door ons opgestelde inrichtingsplan. Direct na de zomervakantie komt het beplantingsplan gereed. Het concept beplantingsplan met een haalbare fasering voor de realisatie zal met ons worden doorgenomen. De inzet vanuit regulier beheer is voor de gemeente de basis. Subsidies en het aanboren van extra middelen kunnen het proces vervolgens versnellen. Gepland wordt om het beplantingsplan medio oktober op een bewonersavond met iedereen te bespreken. Daar wordt dan ook de eventuele keuze voor het kappen van de bestaande bomen in de plantvakken voorgelegd. In het najaar kan dan de beplanting in de eerste fase van de uitvoering worden opgeruimd en de grond gereed worden gemaakt voor het inplanten. Vervolgens zal het inplanten plaatsvinden in de resterende tijd van het plantseizoen. De volgende fases worden in het najaar van de komende jaren uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,
Het Buurtcomité.