Alle berichten van Harte Ebels

Uitbreiding fietsenstalling bij het Station Hoogezand-Sappemeer

De bouwaanvraag voor de uitbreiding van de fietsenstalling is in procedure. De nieuwe fietsenstalling wordt veel groter dan de oude. Het gehele nieuwe tegelplateau aan de oostzijde van het station is beschikbaar voor de fietsenstalling. De tweede laag op de oude fietsenstalling komt te vervallen. Voor de rest is de nieuwe stalling van hetzelfde type.

Uitbreiding Parkeerplaatsen en Fietsenstalling station

Voor de uitbreiding van de parkeerplaatsen bij het station Hoogezand-Sappemeer is een nieuw ontwerp gemaakt. In plaats van de geplande uitbreiding met 19 parkeerplaatsen worden er nu 50 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Een aantal van de bestaande parkeerplaatsen verdwijnen voor een uitbreiding van de fietsenstalling. De aanleiding voor het aanpassen van de plannen is de sluiting van het station Sappemeer-oost. Hierdoor is er een nieuwe situatie ontstaan en moet ook de fietsenstalling worden vergroot. Omdat de sluiting van Sappemeer-oost al snel is gepland heeft de gemeente het voornemen om de werkzaamheden nog dit jaar klaar te hebben.

Kap bomen Zuiderlaan

Op 6 februari start de gemeente met de kap van de 6 grote esdoorns in de Zuiderlaan ter hoogte van de woningen nrs. 8 – 18. Bij een inspectie door de gemeente is gebleken dat de bomen een veiligheidsrisico vormen.  De inspectierapporten kunnen bij ons worden ingezien. Een voorbeeld is bijgevoegd. Het buurtcomité is met de gemeente in overleg over een herplant van in het straatbeeld passende bomen.

NTO 07092016 Zuiderlaan 10