Alle berichten van Robert Roossien

Het herstelplan voor het Oosterpark

De gemeente is nog druk bezig met het beplantingsplan voor herstel van de Oosterpark. In de komende winter is de uitvoering van de eerste fase van de nieuwe beplanting gepland. Wij verwachten op korte termijn het beplantingsplan op een bewonersavond in De Tibbe aan u te kunnen voorleggen. Op woensdag 18 oktober om 14.00 uur zal een kei met een plaquette worden geplaatst bij de treurwilg die dit voorjaar als eerste boom voor het herstel is geplant.

Bladafval

Vanaf week 42 (de week die op 16 oktober a.s. begint) tot week 50/51 kunt u uw bladafval weer kwijt op vier “bladverzamelplaatsen” in onze buurt, het Oosterpark. Deze plaatsen zijn aangegeven met een hek. Er mag alléén blad worden gestort, geen takken (de gemeente heeft een speciale takkenroute!) en ander afval. De gemeente zal het blad op deze plaatsen regelmatig ophalen.

Met deze bladverzamelplaatsen wil de gemeente ons als buurtbewoners de mogelijkheid geven om in de herfst op eenvoudige wijze van al het blad af te komen. Het Oosterpark is door de gemeente opnieuw uitgekozen voor deze werkwijze. Wij denken dat wij als buurtbewoners hiermee zijn gebaat en dat het Oosterpark hierdoor beter netjes gehouden kan worden. Wij rekenen dan ook op uw medewerking, waardoor we in de toekomst opnieuw een goede voorziening voor de afvoer van ons bladafval hopen te krijgen.

De vier plaatsen waar u uw bladafval kwijt kunt zijn:

  • Op de kopse kant van de Oosterparkstraat, bij de ingang van het centrale pad door het park.
    Wij overleggen nog met de gemeente over de juiste plek. Er staat hier ook materieel voor de uit te voeren werken.
  • Op de kruising van de Vijverstraat en de Burgemeester Bartelsstraat, bij de ingang van het centrale pad door het park.
  • Aan de Zuiderlaan op het grasveld tussen de Nutsstraat en de Kerslaan in.
  • Aan de Zuiderlaan op het grasveld van de Meidoornstraat.

Nieuws van het Buurtcomité in het vervolg digitaal

Beste bewoners van het Oosterpark,

De nieuwsbrief zal de laatste zijn die u op papier van ons zult ontvangen. Het grootste deel van alle bewoners kunnen wij nu bereiken via de mail. Wij sturen deze nieuwsbrief ook digitaal.

Ontvangt u deze nieuwsbrief alleen op papier en niet digitaal? Als u toch op de hoogte wilt blijven verzoeken wij om uw mailadres aan ons door te geven op hs.oosterpark@gmail.com.

Wij gaan vertrouwelijk om met het mailbestand en zullen de  individuele mailadressen niet zichtbaar maken voor derden. Een aantal bewoners in het Oosterpark heeft geen mailadres. Deze bewoners zullen de nieuwsbrieven op papier blijven ontvangen.

We maken het Oosterpark weer wat fleuriger

Beste bewoners van het Oosterpark.

Het planten van de eenjarigen was afgelopen zaterdag een succes. We hadden er gelukkig toch nog mooi weer bij en het was vooral een gezellige ochtend. Het Oosterpark is eindelijk weer eens wat opgefleurd.

Ondanks afzeggingen vanwege andere verplichtingen waren we met 15 vrijwilligers. De betrokkenheid en de belangstelling om iets in het Oosterpark te gaan doen is dus groot en dat hebben we als heel positief ervaren. Het ook een basis om op verder te kunnen bouwen. In de HS van woensdag stond al een artikel en bij dit artikel voegen we nog een paar foto’s van zaterdag toe.

Voor het vervolg kregen we deze week een mail van de gemeente met daarin een planningsvoorstel. De gemeente is nog bezig met het uitwerken van het beplantingsplan voor het park. Het uitgangspunt hiervoor is het door ons opgestelde inrichtingsplan. Direct na de zomervakantie komt het beplantingsplan gereed. Het concept beplantingsplan met een haalbare fasering voor de realisatie zal met ons worden doorgenomen. De inzet vanuit regulier beheer is voor de gemeente de basis. Subsidies en het aanboren van extra middelen kunnen het proces vervolgens versnellen. Gepland wordt om het beplantingsplan medio oktober op een bewonersavond met iedereen te bespreken. Daar wordt dan ook de eventuele keuze voor het kappen van de bestaande bomen in de plantvakken voorgelegd. In het najaar kan dan de beplanting in de eerste fase van de uitvoering worden opgeruimd en de grond gereed worden gemaakt voor het inplanten. Vervolgens zal het inplanten plaatsvinden in de resterende tijd van het plantseizoen. De volgende fases worden in het najaar van de komende jaren uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,
Het Buurtcomité.