Over Stichting Buurtcomité Oosterpark

De Stichting Buurtcomité Oosterpark zet zich in voor het herstel van het Rijksmonument Oosterpark en de verbetering van de leefomgeving van het Oosterpark.

Het buurtcomité, van links naar rechts: Elzo de Visser, Robert Roossien, Wim Rozema, Ans Ebels, Irene Terpstra, Harte Ebels en Astrid Boekholt.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Harte Ebels
Secretaris: Astrid Boekholt
Penningmeester: Ans Ebels
Bestuurslid en vice-voorzitter: Elzo de Visser
Bestuurslid: Irene Terpstra
Bestuurslid: Wim Rozema
Bestuurslid: Robert Roossien

Algemene gegevens

Naam van de instelling: Stichting Buurtcomité Oosterpark
RSIN/fiscaal nummer: 859706102
Contactgegevens: H.Ebels, Burg. Bartelstraat 16, 9601CN, Hoogezand
Doelstelling: Het herstellen van het Rijksmonument Oosterpark door het uitvoeren van het herstelplan zoals omschreven in het document van Arcadis van mei 2016 en het vergroten van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk Oosterpark.
Beleidsplan: Is hier op de site te vinden.
Beloningsbeleid: Bestuurders ontvangen geen beloning.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Komt in 2e jaar.
Financiële verantwoording: Komt in 2e jaar.