Inbraakpreventie

In dit artikel een overzicht van websites met tips voor inbraak-preventie. Uit de berichten van onze WhatsApp buurtpreventie blijkt dat er wel eens verdachte personen of situaties worden waargenomen.

Mooi overzicht met korte tips:
https://www.eigenhuis.nl/huis-duurzaam-maken/inbraak-voorkomen/inbraakpreventie-tips

Uitgebreide site met veel informatie over inbraakpreventie, goede sloten en meer aanverwante informatie:
https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/

Site met diverse video’s die goed inzicht geven in de methodes die inbrekers gebruiken:
https://www.politie.nl/themas/woninginbraak.html

Afvalinzameling in de nieuwe gemeente Midden-Groningen

Beste bewoners van het Oosterpark.

Wij zijn als bewonersorganisatie benaderd door een extern adviseur van de gemeente over de nieuw op te zetten afvalinzameling in de gemeente. Ook in de kranten is hier de nodige aandacht aan besteed. De gemeente wilde van ons advies over de toekomstige afvalinzameling. Wij hebben hierop geantwoord, dat wij daar onvoldoende inhoudelijke kennis van hebben om daar goed over te kunnen oordelen. De informatie over de mogelijkheden en kosten ontbreekt namelijk. Verder kunnen wij onmogelijk weten hoe alle bewoners hier over denken. En dat nog los van of met alle kennis wel een eensluidend standpunt is te bepalen.

Bewoners die hierover mee willen denken adviseren wij om de enquête van de gemeente over het toekomstig afvalbeleid in te vullen. Het resultaat van de enquête zal worden verwerkt in nog op te stellen scenario’s voor de afvalinzameling. Deze scenario’s zullen zeker weer bij ons langs komen.

De enquête is te vinden op de website van de gemeente onder uitgelicht: Anders met afval.

Met vriendelijke groet,
Het Buurtcomité.

WhatsApp Buurtpreventie

Voor het Oosterpark is er een alarm WhatsApp groep. De deelnemende straten zijn: Oosterparkstraat, Noordersingel, Burgemeester Bartelsstraat, Vijverstraat, Jan Sangerslaan, Meidoornstraat, Zuiderlaan, Kerslaan, Nutsstraat en Stationsweg.

De WhatsApp groep is uitsluitend bedoeld voor signalering van onraad in de wijk. Wilt U deelnemen, dan kunt u een mailtje sturen naar buurtpreventieoosterpark@gmail.com. De beheerder van deze lijst is Margriet Mulder.

Digitale Buurtpreventie is een Burgerinitiatief, voor burgers en door burgers, door samen te werken maken we onze buurt veiliger!

Meer informatie:
Flyer-WABP
WhatsApp Buurtpreventie Signalementenkaart Nederland

Kap bomen Zuiderlaan

Op 6 februari start de gemeente met de kap van de 6 grote esdoorns in de Zuiderlaan ter hoogte van de woningen nrs. 8 – 18. Bij een inspectie door de gemeente is gebleken dat de bomen een veiligheidsrisico vormen.  De inspectierapporten kunnen bij ons worden ingezien. Een voorbeeld is bijgevoegd. Het buurtcomité is met de gemeente in overleg over een herplant van in het straatbeeld passende bomen.

NTO 07092016 Zuiderlaan 10

Het herstelplan voor het Oosterpark

De gemeente is nog druk bezig met het beplantingsplan voor herstel van de Oosterpark. In de komende winter is de uitvoering van de eerste fase van de nieuwe beplanting gepland. Wij verwachten op korte termijn het beplantingsplan op een bewonersavond in De Tibbe aan u te kunnen voorleggen. Op woensdag 18 oktober om 14.00 uur zal een kei met een plaquette worden geplaatst bij de treurwilg die dit voorjaar als eerste boom voor het herstel is geplant.

Bladafval

Vanaf week 42 (de week die op 16 oktober a.s. begint) tot week 50/51 kunt u uw bladafval weer kwijt op vier “bladverzamelplaatsen” in onze buurt, het Oosterpark. Deze plaatsen zijn aangegeven met een hek. Er mag alléén blad worden gestort, geen takken (de gemeente heeft een speciale takkenroute!) en ander afval. De gemeente zal het blad op deze plaatsen regelmatig ophalen.

Met deze bladverzamelplaatsen wil de gemeente ons als buurtbewoners de mogelijkheid geven om in de herfst op eenvoudige wijze van al het blad af te komen. Het Oosterpark is door de gemeente opnieuw uitgekozen voor deze werkwijze. Wij denken dat wij als buurtbewoners hiermee zijn gebaat en dat het Oosterpark hierdoor beter netjes gehouden kan worden. Wij rekenen dan ook op uw medewerking, waardoor we in de toekomst opnieuw een goede voorziening voor de afvoer van ons bladafval hopen te krijgen.

De vier plaatsen waar u uw bladafval kwijt kunt zijn:

  • Op de kopse kant van de Oosterparkstraat, bij de ingang van het centrale pad door het park.
    Wij overleggen nog met de gemeente over de juiste plek. Er staat hier ook materieel voor de uit te voeren werken.
  • Op de kruising van de Vijverstraat en de Burgemeester Bartelsstraat, bij de ingang van het centrale pad door het park.
  • Aan de Zuiderlaan op het grasveld tussen de Nutsstraat en de Kerslaan in.
  • Aan de Zuiderlaan op het grasveld van de Meidoornstraat.