Alle berichten van Harte Ebels

Kap bomen Zuiderlaan

Op 6 februari start de gemeente met de kap van de 6 grote esdoorns in de Zuiderlaan ter hoogte van de woningen nrs. 8 – 18. Bij een inspectie door de gemeente is gebleken dat de bomen een veiligheidsrisico vormen.  De inspectierapporten kunnen bij ons worden ingezien. Een voorbeeld is bijgevoegd. Het buurtcomité is met de gemeente in overleg over een herplant van in het straatbeeld passende bomen.

NTO 07092016 Zuiderlaan 10